Dotacje UE

Dotacje UE

Wdrożenie prac B+R w zakresie produkcji innowacyjnych papierów higienicznych przez Almus Sp. z o.o.

Fundusze Europejskie
Unia Europejska


Nazwa Beneficjenta:
Almus Sp. z o.o.

Numer projektu:
POIR.03.02.01-12-0010/18

Wartość projektu:
24 569 200,00 PLN

Wartość przyznanego dofinansowania:
11 056 140,00 PLN

Tytuł projektu
Wdrożenie prac B+R w zakresie produkcji innowacyjnych papierów higienicznych przez Almus Sp. z o.o.

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności Almus Sp. z o.o. poprzez wdrożenie opracowanych przez nią wyników prac B+R. W ich efekcie wytwarzane będą papiery higieniczne charakteryzujące się następującymi innowacyjnymi cechami:

 • Zwiększona wytrzymałość wstęgi
 • Zwiększona miękkość wstęgi (bez szkody dla wytrzymałości).

Opisywane produkty będą dla klienta estetyczniejsze oraz bardziej komfortowe w użytkowaniu. Będą też charakteryzowały się poszerzonymi funkcjonalnościami.

EFEKTY PROJEKTU

W wyniku wdrożenia technologii wytwarzane będą znacząco ulepszone papiery higieniczne, a najważniejsze i charakterystyczne cechy tych produktów to:

 • Produkty dostosowane do specyficznych zróżnicowanych potrzeb grup docelowych
 • Zwiększenie konkurencyjności Spółki oraz atrakcyjności jej oferty
 • Wzrost zatrudnienia
Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Wdrożenie innowacyjnej technologii autorstwa Almus Sp. z o.o. - POIR.03.02.01-12-0007/17

Fundusze Europejskie
Unia Europejska


Nazwa Beneficjenta:
Almus Sp. z o.o.

Numer projektu:
POIR.03.02.01-12-0007/17

Wartość projektu:
16 830 000,00 PLN

Wartość przyznanego dofinansowania:
7 573 500,00 PLN

Tytuł projektu
Wdrożenie unikalnych rozwiązań technologicznych opracowanych przez Almus Sp. z o.o.

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności Almus Sp. z o.o. poprzez wdrożenie opracowanych przez nią wyników prac B+R. W ich efekcie wytwarzane będą papiery higieniczne charakteryzujące się następującymi innowacyjnymi cechami:

 • Papiery w rolce ze specyficznymi nacięciami perforującymi
 • Papiery higieniczne zawierające substancję antybakteryjną
 • Papiery higieniczne zawierające substancję hydrofobową
 • Papiery higieniczne zawierające substancję antystatyczną
 • Papiery higieniczne zawierające powłokę barwioną

Opisywane produkty będą dla klienta bezpieczniejsze oraz bardziej komfortowe w użytkowaniu. Będą też posiadać nowe walory zdobnicze. Szerzej na ten temat w dalszych punktach wniosku.

EFEKTY PROJEKTU

W wyniku wdrożenia technologii wytwarzane będą znacząco ulepszone papiery higieniczne, a najważniejsze i charakterystyczne cechy tych produktów to:

 • Produkty dostosowane do specyficznych zróżnicowanych potrzeb grup docelowych
 • Zwiększenie konkurencyjności Spółki oraz atrakcyjności jej oferty
 • Wzrost zatrudnienia

Wdrożenie innowacyjnych i wielofunkcyjnych opakowań w Almus Sp. z o.o.

Wdrożenie innowacyjnych i wielofunkcyjnych opakowań w Almus Sp. z o.o.
Projekt, który w części dofinansowany został ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 3.4.4 RPO MW, polega na wdrożeniu technologii opracowanej w trakcie prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Almus Sp. z o.o. Celem jest uzyskanie efektu w postaci innowacyjnych opakowań, które oprócz funkcji transportu rolek, będą mogły być wykorzystywane do wielu innych celów (np. torby na zakupy, pojemnika na żywność itp.). Dla tego celu konieczne jest zakupienie sprzętu niezbędnego do skompletowania i skonfigurowania linii pakującej, która oprócz klasycznego formowania paczek będzie je tak obrabiać, by mogły pełnić również swoje alternatywne funkcje.
Cele projektu: Zwiększenie konkurencyjności Almus Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych opakowań papierów higienicznych o alternatywnych funkcjach i zastosowaniach
Wartość projektu: 4 652 475,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 513 000,00 zł

Wdrożenie innowacyjnej technologii autorstwa Almus Sp. z o.o. - POIR.03.02.02-00-0194/16

Fundusze Europejskie
Unia Europejska


Nazwa Beneficjenta:
Almus Sp. z o.o.

Numer projektu:
POIR.03.02.02-00-0194/16

Wartość projektu:
13 332 000,00 PLN

Wartość przyznanego dofinansowania:
5 999 400,00 PLN

CELE PROJEKTU

Celem ogólnym przedsięwzięcia jest wdrożenie innowacyjnej technologii autorstwa Almus Sp. z o.o.

Cele jakościowe:

 • polepszenie jakości oferty rynku papierów higienicznych poprzez wdrożenie innowacyjnej, unikalnej technologii
 • lepsza i bardziej spersonalizowana odpowiedź na zgłaszany przez poszczególne grupy użytkowników popyt
 • zwiększenie konkurencyjności Almus Sp. z o.o.
 • zwiększenie atrakcyjności marki Almusso na rynku
 • wzmocnienie potencjału rozwojowego Almus Sp. z o.o. poprzez rozbudowę jej zasobów technicznych o urządzenia zdolne dowspólnej pracy w innowacyjnej technologii.

EFEKTY PROJEKTU

W wyniku wdrożenia technologii wytwarzane będą znacząco ulepszone papiery higieniczne, a najważniejsze i charakterystyczne cechy tych produktów to:

 • Gofrowanie wszystkich warstw wstęgi papieru
 • Obecność punktów łagodzących na wstędze papieru
 • Obecność wzorów widocznych w ciemności
 • Zdolność do efektywnego przenoszenia i rozprowadzania substancjiPozostałe dotacje unijne:


Zapytanie ofertowe 2018-2

PL EN Protokół wyboru oferty …
Czytaj więcej »

Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania papierów higienicznych w Spółce Almus

  O programie Skrócony opis projektu: Projekt polega na wdrożeniu innowacyjnej technologii wytwarzania znacząco ulepszonych papierów higienicznych (ręczniki), która została opracowana przez Wnioskodawcę i która nazywa się „Decorated…
Czytaj więcej »

Zakup urządzeń do produkcji innowacyjnych papierów higienicznych w spółce Almus

  DOTACJE NA INNOWACJE O programie Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.04.04.00-12-007/13-00 Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Skrócony opis projekt: Projekt polega na zakupie linii technologicznej do wytwarzania…
Czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe 2018

PL EN Protokół wyboru oferty …
Czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe 2017

PL EN Protokół wyboru oferty …
Czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe

PL EN Protokół postępowania o udzielenie zamówienia …
Czytaj więcej »